Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

SisoHBYS Muhasebe Modülü, hastanenin tüm muhasebe işlemlerinin planlandığı ve uygulandığı modüldür. Bu modülde, muhasebe işlemlerinde kullanılacak olan muhasebe hesapları oluşturulabilir, oluşturulan hesapların durumları izlenebilir ve diğer birimlerin modülleriyle bağlantıları yapılabilir. Modül, tüm SisoHBYS sistemiyle entegre olup, herhangi bir ek araca ihtiyaç duymadan çalışır.

Muhasebe Hesap Planı

Sağlık kurumunda yapılan tüm mali işlemler için muhasebe hesapları kullanılır. Muhasebe hesaplarının oluşturma ve düzenlenmesi için Muhasebe Hesap Planı kullanılır. Muhasebe Hesap Planı ile hastanede yapılacak olan tüm muhasebe işlemlerine yönelik hesap oluşturma, düzenleme işlemleri ve genel hesap durumlarının görüntülemesi yapılabilmektedir. Muhasebe Hesap Planı oluşturulurken, muhasebede kullanılan hesap kartlarının tanımları yapılır. Her hesap için bir kod ve ad tanımlanır. Hesapta borç veya alacaklar görüntülenebilir. Bağlı bir bütçe ve yardımcı hesabı var ise, ilgili hesap bağlantıları yapılabilir.


Muhasebe Hesap Kartları

example1

Muhasebe Modülü ile hesap bilgilerinin yer aldığı muhasebe hesap kartları oluşturulur. SisoHBYS Muhasebe Modülü kullanılarak Hesap Kartları üzerinden tarihler arası yapılan hareketler görülebilir. Sınırsız alt hesap tanımlanabilir. Muhtasar ve enflasyon farkı hesabı yapılabilir. Sistemde eski veriler kullanıcı tarafından belirlenen kriterlere göre sorgulanabilir.

Maliyet Muhasebesi ve Enflasyon Muhasebesi

Modül kullanılarak maliyet muhasebesi ve enflasyon muhasebesinin de hesaplamaları yapılabilir. Birim Sarf Malzeme ve Stok Maliyetleri, Birim Demirbaş Malzeme Maliyetleri hesaplanır.

Veznenin Günlük İşleri

example1

Hastalar ile ilgili gerçekleşen mali durum işlemleri; vezne ya da kullanıcı bazında istenen tarih aralıklarında sorgulanabilir. Vezne modülü ile entegre bir şekilde veznenin günlük işleri muhasebeleştirilebilir. Depozito, Avans gibi envanter hesaplarının özel takibi yapılabilir. Tahsilatı yapılan faturaların veya ücreti tahsil edilen ücretli hastaların dosyalarının geri bildirimi yapılabilir ve dosyaların arşive geçişi sağlanır.

Demirbaş Envanter Cetveli

Modül, Demirbaş Yönetimi Modülü ile entegre çalışır. Bu sayede demirbaş envanterinin takibi, yeniden değerlendirilmesi ve amortisman hesaplamaları yapılabilmektedir. Net değer artışı ve amortisman mahsupları otomatik olarak oluşturulabilir. Demirbaş tanımları yapılabilir.

Muhasebe Fişleri

Muhasebe fişleri, havale mektupları düzenlenebilir ve fiş girişleri hesaplara işlenebilir. Muhasebe fiş listesi ve muhasebe fiş detay listesi alınabilir. Muhasebe geçici fişleri, muhasebe geçici fiş listesi ve detay listesi oluşturulabilir. Talep değerlendirme komisyonu oluşturulabilir.

Vergiler Otomatik Olarak Hesaplanır

example1

SisoHBYS Muhasebe Modülü kullanılarak tanımlanan vergi türlerine göre, ödeme fişi giriş işlemleri sırasında, vergi kesintileri otomatik olarak hesaplanır ve fişe yazılır. Geçici fiş hazırlanarak, ayrı bir yevmiye numarası ile takip edilebilir. Kesinleşen fişler muhasebe fişine çevrilirken, geçici fişler iptal edilir.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.