Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Sisoft HBYS Giriş Ekranı

Siso HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), Sağlık kurumlarının bütün kaynaklarının (zaman, insan gücü, mal, finans) etkin bir şekilde kullanılmasına olanak verir. Gelir/giderlerinin hatasız izlenmesine, kaynakların verimli olarak kullanılması, kaçakların önlenmesi, verilerin hızlı/güvenli bir ortamda değerlendirerek çağdaş bir yapıya kavuşturur. Siso HBYS, Sağlık tesislerinde tüm birimler arasında uyumlu çalışma ortamının sağlanması amacıyla tasarımından yapımına kadar, tüm hakları firmamıza ait olan bir yazılım olarak geliştirilmiştir.

Siso HBYS, yapılan işlemlerin tıbbi cihazlarla entegrasyonunu, tüm birimlerdeki kayıtlarının tutulabilmesini ve kurum içi evrak hareketlerinin yönetimini sağlayan bir Tam Otomasyon sistemidir. Hedefi, sağlık kurumlarının (Devlet, SGK, Üniversite ve Özel Hastanelere, Dispanserler, Sağlık Müdürlükleri ve Döner Sermaye Saymanlıkları) kendi bünyelerinde ve bağlı birimlerinde entegre (genel/yerel) olarak çalışarak tüm işleyişini tam bir otomasyona dönüştürmek, çevre kurumlarla iletişimlerini düzenleyerek karmaşık işlemlerini kolaylaştırmaktır. Halen 150'yi aşkın kurumda uygulanan Siso HBYS, 8 ana modülden ve bu modüller ile entegre çalışan alt modüllerden oluşmaktadır.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri uygulaması Sisohbys (HIS) V2.0.2, Oracle Database 12c, Oracle Linux 6.5 ve Oracle Exadata Database Machine tarafından desteklenmektedir. Oracle Enterprise Linux ve Weblogic Server üzerinde  tam olarak test edilmiş ve sorunsuz çalışmaktadır.

* Sisoft, HIMMS EUROPE "Yazılım Firmaları Pazar Payı" ve "HBYS Firmaları Pazar Payı" verilerine göre HBYS ( Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ) firmaları arasında Türkiye'de Ülke Lideri konumundadır.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.