Untitled Document

Vizyonumuz

Her i? etkinli?imizi, yaz?l?m ve hizmetimizi sekt?r lideri yapmay? hedefleyerek, sa?l?k alan?nda elde etti?imiz deneyimlerimizi bir ?st a?amaya ta??yarak uluslararas? alanda s?rd?rmek, yeni ve y?ksek teknolojik olanaklar?, gelece?in ileri teknolojik planlamalar?n? sa?l?k hizmetinin sunucu ve al?c?lar? ile payla?mak.


Galyum Blok ZK2 ODTÜ Teknokent Ankara Tel:+90 312 210 19 20 Faks:+90 312 210 19 24 sisoft@sisoft.com.tr