<%@ page contentType="text/html;charset=iso-8859-9"%> Sisoft Healthcare Information System - Hospital Information System

KULLANIM KOULLARI

1- Bu sitede yer alan bilgilerin ve verilerin, grsel unsurlarn ve objelerin telif hakk, aksi aka belirtilmedii srece Sisoft Salk Bilgi Sistemleri Ltd ti'ye aittir.

2- Bilgiler, Sisoft Salk Bilgi Sistemleri Ltd ti'nin yazl izni olmakszn datlamaz, kiralanamaz, oaltlamaz, alt lisansla kullandrlamaz, deitirilemez, ticari bir amala kullanlamaz. Kaynak gsterilmesi kouluyla alnt yaplabilir.

SORUMLULUUN SINIRLANDIRILMASI

1- nternet sitesinde yer alan bilgiler, aynen olduu gibi verilmektedir. Sisoft Salk Bilgi Sistemleri Ltd. ti. bu bilgilerin doruluklarn, yeterlilik dzeyini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluu, kabul etmemektedir. Bu bilgilerle Sisoft Salk Bilgi Sistemleri Ltd. ti. nc ahslara ynelik olanlar da dahil olarak mlkiyet, satlabilirlik, doruluk, gvenilirlik, kesinlik, belirli bir ama iin uygunluk ve/veya bilgisayar virs bulunmamasna ilikin garantiler dahil ancak bunlarla snrl kalmamak kaydyla, zmnen, aka ya da yasal olarak hibir garanti vermemektedir.

2- nternet sitesinin kullanm srasnda herhangi bir performans arzas, hata, eksiklik, kesinti, kusur, iletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virs ve/veya hat ve/veya sistem arzas sonucu ortaya kan dorudan ya da dolayl ortaya kan zarar, ziyan ve masraflar dahil ancak bunlarla snrl olmamak zere hibir zarar ve ziyandan, Sisoft Salk Bilgi Sistemleri Ltd. ti. ve/veya alanlar, bu tr bir zarar ve ziyan olaslndan haberdar edilmi olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

3- nternet sitesinden verilen balantlarda ve dier nternet sitelerindeki balantlardaki her trl risk, kullancya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doruluu ile bu sitelerden verilen dier balantlarn nitelikleri Sisoft Salk Bilgi Sistemleri Ltd. ti. tarafndan aratrlmam ve dorulanmamtr.

Bu gibi durumlardan dolay doabilecek her trl hukuki mesuliyet, kullancnn kendisine aittir.

Sisoft Salk Bilgi Sistemleri Ltd. ti. bu nternet sitesinde yer alan btn rn ve verileri, sayfalar, bilgileri, grsel unsurlar nceden bildirimde bulunmadan deitirme hakkn sakl tutar.