Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Sisofamily'nin Sunduğu Hizmetler


 • Sistem web taban üzerine kurulduğu için her cihazdan kolaylıkla erişilebilir, hasta takibi yapılabilir.
 • Sisofamily, hekimin sorumlu olduğu nufüs üzerinde tanı, reçete, tetkik işlemlerini büyük bir kolaylıkla yapmasını sağlar.
 • Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunarken mobil hizmete çıktığında da tablet ve ya taşınabilir bilgisayarı üzerinden hasta bilgilerini kolaylıkla günceller
 • Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir, yapılan hizmetleri izlem olarak kaydeder.
 • Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunur veya kişiler ile iletişime geçer.
 • Periyodik sağlık muayenesi yaparken sistem üzerindeki hatırlatmalar ve uyarılar hastanın her işlemini hekime bildirir.
 • Tetkik hizmetlerinin verilmesini entegre olan laboratuvar sistemlerine bağlı olarak Sisofamily arayüzünden verebilir.
 • Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını günceller, hiç işlem görmemiş hastalarını listelereyerek takip edebilir.
 • Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, hastalarının kayıtlarını tutar..
 • Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar,
 • İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgelerin hepsini düzenleyebilir.