Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Ankara Dışkapı Yıldırım  Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi

 

Ankara’ya hâkim bir tepenin üzerinde kurulmuş, eski Ankara’yı (Hacıbayram, Çankırıkapı, Ulus, İtfaiye Meydanı, Erzurum Caddesi, Kayabaşı Mahallesi) bir kalp şeklinde kuşatan Ankara Kalesi'ne, dik, kıvrıntılı  yollara, tarihi kerpiç ve ahşap evlere komşu olan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tarihin süslediği güzellikler içinde yükselen, modern ve sürekli yenilenen bir hastane. Hastane hakkında bilgi almak için Başhekim Doç. Dr. Öner Odabaş ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

-Bilgi yönetim sisteminizin hastanenizin yönetim sürecine katkıları neler olmuştur?

           

Bilgi olmadan planlama yapmanız mümkün değildir. Sağlıkta Dönüşüm Programı için temel olan unsur da bilgi olmuştur. Kurumun her bakımdan içinde bulunduğu durumu görerek, kurumun ana fotoğrafını çekmek, ileriye yönelik hedefleri, ihtiyaçları belirlemek için, bilgiyi toplamak ve bilgiden sonuçlar elde etmek gereklidir.


Bu, Türkiye geneline baktığımızda Bakanlık için önemli olduğu kadar hastanenin işletiminde de çok önemli bir şey. Muayeneler, tetkik sayıları, çekilen görüntüler, bunların hepsini doğru ve sağlıklı bir şekilde bulabilmek planlarımızı ona göre yapmak bizim için çok önemli. Hastanelerimizde bilgiyi artık defter kayıtlarından, düzensiz ve sağlıksız kanallardan edinmiyoruz. Poliklinik de kim, Ne kadar hasta bakmış? Hangi polikliniğimiz nasıl çalışıyor? Saat kaçta poliklinik başlamış? Hangi kliniklerimizde ne tür ameliyat yapılıyor? Bunların hepsini bilgi sistemimizden çıkartmak ve raporlamak mümkün. Bu bilgileri hastane otomasyonundan hızlı ve sağlıklı bir şekilde almak hakikaten işimizi çok kolaylaştırdı. Teknolojinin sunduğu çok güzel bir imkan diye düşünüyorum.

           

-Başta Sağlık-NET olmak üzere, güncel e-Sağlık uygulamalarının aldığı yol ve gelecek projeksiyonu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

           

Tüm bileşenleri ile Türkiye'nin en büyük çaplı projelerinden olan e-Sağlık Projesi, alt yapısı ve işleyişi çok sağlam olanı bir proje olarak öne çıktı ve kısa zamanda çok önemli bir konuma geldi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin büyük bir kısmında Sağlık-NET ile ilgili entegrasyon sağlandı. Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılımlara ayak uydurabilmek için  sağlık kuruluşlarının önemli bir bölümüne hizmet sunan profesyonel firmalar da yazılımlarını ve hizmetlerini geliştirerek beli bir düzeye getirdiler. Bu firmalar Sağlık-NET entegrasyonunu başarı ile gerçekleştirdiler. Artık hastanelerimizden elde ettikleri fatura dışındaki bilgileri de merkezimize başarı ile iletebiliyorlar.

           

Proje, bütünüyle hayata geçirildiğinde bilginin güvenliği ve hızı konusunda çok büyük bir kolaylıklar sağlayacağını, mükerrer ve gereksiz tetkikleri önleyeceğini, kişilerin sağlık hizmeti almasında dosyaların çok daha rahat görülebileceğini, daha verimli bir hizmet sağlanacağını düşünüyorum. Ne kadar başarılı bir entegrasyon süreci yaşandığını ve karşılaşabileceğimiz problemleri uygulama aşamasında görebiliyoruz.

           

             -Veriyi yönetmek, denetlemek ve karar desteğinde anlamlı bilgilere dönüştürmek adına bilgi sistemlerinin geldiği aşama nedir?

           

Hastane bilgi sistemleri, hakikaten profesyonel anlamda hazırlanması gereken yazılımlar olmalıdır. Mahremiyeti olan hasta bilgilerinin, sağlıkla ilgili bilgilerin saklanması, işlenmesi ve yönetilmesi söz konusu. Bir de hastanelerimizdeki süreçler oldukça kompleks süreçler. Çok sayıda bilginin birçok noktadan hareketi ve kontrolü söz konusu. Türkiye de bu anlamda profesyonelleşmiş, yazılımlarını geliştirerek ikame ettirmiş firmalar var. Bunlar sonuç itibariyle hastanelerimize ait istatistikleri ve raporlamaları istenilen bilgileri kolay ve hızlı olarak elde etmemizi sağlıyor.

 

            -Bilginin uluslararası standartlara uygun olarak güvenilir bir ortamda saklanması, kullanılabilir, yorumlanabilir hale getirilmesi kurum açısından neden önemlidir?

           

Hasta bilgileri yüksek güvenlik şartları altında, yüksek doğrulukla toplanması, yorumlanması aktarılması gereken bilgilerdir. Ve bu bilgiler hastanelerimizin sorumluluğundadır. Bu nedenle kayıpsız bir şekilde korunması, aktarılması gereklidir. Biz, önceki otomasyon firmamızdan aldığımız datalarımızı, sıkıntı yaşamadan aktardık. Tahmin ettiğimizden kısa sürede ve yüksek doğruluk oranıyla aktarımı başardık. Çözüm HBYS'den önceki kayıtlarımıza istediğimiz zaman elektronik ortamda da ulaşabiliyoruz.

           

Ama sistemin kendisi kadar öneme sahip olan unsur ise teknik destektir. Hastanelerimizde saniyelerin dahi çok önemli olduğu kritik bir hizmetten söz ediyoruz. Sistemin sürekliliği, kesintisiz bir şekilde sağlanması gereklidir. Bu nedenle kullanıcılara verilecek eğitimlerin ve satış sonrasında da sürdürülecek  danışmanlık ve teknik destek hizmetlerinin sorunsuz olması gereklidir. Hastane bilgi sistemi ne kadar iyi olursa olsun, zamanında çözülemeyen sorunlar, alınamayan destekler bu iyiliği gölgeleyecektir.

Teknolojinin kolaylıklarına alışan hastalarımızı ya da hastanede hizmet sunan çalışanlarımızı teknolojinin sıkıntılarına alıştıramayız. Zaten hasta psikolojisi içinde bulunan vatandaşlarımızın teknik aksaklıklar nedeniyle hizmet alamamasını açıklayamayız.

           

Hastane bilgi yönetim sistemlerinde teknik destek kadar önemli başka bir unsur ise Ar-Ge çalışmalarıdır. Hastanelerimizdeki süreçler çok dinamiktir. Hastalarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için sürekli yenilenen, geliştirilen ve iyileştirilen süreçleri içermektedir. Hastane bilgi yönetim sistemlerimizin de bu tempoya uygun olarak hareket etmesi yeni yönetmeliklere, genelgelere ve uygulamalara çok hızlı bir şekilde uyum sağlaması gereklidir. Sürekli araştırma-geliştirme gayreti içinde, dünyadaki sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi, bu yenilikleri kendi geliştirdikleri sistemlerinde kullanması gereklidir.

           

-Hastanenizde kullandığınız Çözüm HBYS ile Medula Sistemi'ne entegre oldunuz. Medula'ya bilgilerinizin gönderimi sırasında yaşadığınız sorunlar var mıdır?

           

Fatura işlemlerinin ve takibinin elektronik ortamda yapılması artık kaçınılmaz bir hal aldı. İstenen takiplerin yapılabilmesi, istatistiklerin alınabilmesi, raporların çıkarılabilmesi için iyi hazırlanmış programların kullanılması gerekiyor. Sağlık alanının kalbini oluşturan bu programların çok gelişmiş, çok iyi programlar olması gerekir diye düşünüyorum. Özel sağlık kuruluşlarımızın, üniversite hastanelerimizin, eğitim ve araştırma hastanelerimizin, devlet hastanelerimizin farklı yönelimlerine, farklı karakterlerine, SGK takiplerine cevap verebilecek bir yapıda olması lazım.

Medula'ya bilgi gönderimi konusunda hastane olarak ciddi bir sıkıntımız yok. Elektronik faturaya geçiş dönemlerinde SGK tarafında bazı sıkıntılar olmuş. Yeni düzenlemelerin de yapılması ile sorun giderildi. Pratikte karşılaştığımız sorunların giderilmesi için bazı düzenlemelerin daha yapılması gerekiyor. Bazı tetkiklerin, tedavilerin bazı hekimler tarafından yapılması Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alıyor.  Ama Türkiye'nin her tarafında aynı şartlarda çalışılmıyor,  her uzmanlık dalı her hastanede olmayabiliyor. Taşra hastaneleri genellikle dört ana branştan oluşuyor. Ama bunların dışındaki branşların işlerinin de yapılması gerekiyor.

-Ankara'daki acil trafiğinin önemli bir bölümünü karşılıyorsunuz. Fiziksel olarak farklı uçlarda, semt polikliniklerinde de hizmet veriyorsunuz. İşlemlerin eş zamanlı yürütülmesinde ve veri bütünlüğünün sağlanmasında sıkıntılar ile karşılaşıyor musunuz?

Zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Bunlar ağ bağlantılarımızla, teknik alt yapımızla ilgili sıkıntılar, eksikliklerdi. Güçlendirme ve iyileştirme çalışmalarımızı tamamladık, artık sıkıntı yaşamıyoruz. Merkez ünitemizle eş zamanlı olarak polikliniklerimizde de bütün bilgilerimize ulaşabiliyoruz. Bir dezavantaj gibi gözüken, fiziksel olarak farklı noktalarda hizmet sunan birimlerimizdeki çalışmaları bir bütün olarak takip edebiliyoruz. Semt polikliniklerimize rotasyon usülü ile hekimlerimizi görevlendiriyoruz. Vatandaşın ayağına sağlık hizmetini götürmek anlamında çok iyi bir hizmet diye düşünüyorum.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kağıtların, filmlerin ve manüel işlemlerin olmadığı, “dijital hastane” konsepti içindeki bütün işlemlerin tam otomasyon sistemi ile yapıldığı, kontrol edildiği ve yönetildiği bir hastane işleyişine, ileri teknoloji donanımına sahip bir sağlık kuruluşu haline geliyor.

           

 PACS (Picture Archiving And Communication System) alım işlemlerini sonuçlandıran hastane yönetimi “dijital hastane” olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Konu ile ilgili olarak, Başhekim Yardımcısı Dr. Muhammet Özgehan sistemin sağlayacağı avantajları üzerine Dergimize kısa açıklamalarda bulundu;

           

Hastanemizde bilgi yönetim sistemi olarak Çözüm HBYS'yi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) kullanıyoruz. Güçlü bir entegrasyon sağlamak adına uluslararası standartlara haiz, tamamı Türk mühendislerine ait tek PACS olma özelliğindeki Çözüm PACS'ı tercih ettik.

 

          

PACS ile, dijital olarak elde edilen panoramik ve lokal radyolojik görüntüler (ultrasonografi, doppler, magnetik rezonans, tomografi v.b. cihazlardan elde edilen veriler) çevrimiçi ortamlarda dijital arşivleme yöntemleriyle saklanıyor. Kayıpsız bir şekilde, hızlı ve güven içinde saklanan bu görüntüler, gerektiğinde istemcide yeniden görüntülenerek kullanılabiliyor.

           

Film kullanımının olumsuzluklarını (film tekrarı, filmlerin kaybedilmesi, zaman içinde çevresel koşullar nedeniyle deforme olması, film baskısından kaynaklanabilecek bozukluklar) ortadan kaldırarak hastaneyi çevreci (kağıtsız, filmsiz) bir yapıya kavuşturuyor. Filmlerin banyo işleminden geçirilmesi, banyo sularının, filmlerin çevreyi kirletmesi, kaset taşıma, kasetlerin tarayıcılarda okunması ve sonuçlarının beklenmesi süreleri yok ediliyor. Filmlerin hastane içinde veya hastaneler arasında taşınmasına, hastaların filmleri evlerinde saklamasına, filmleri saklamak için hastanelerde geniş fiziksel mekanlar oluşturulmasına gerek kalmıyor.

Merkezi veri tabanında bilgilerin depolanması ile oluşan dijital arşiv (görüntüler üzerinde işlem yapmaya izin verecek şekilde yüksek çözünürlükte saklandığı için ölçüm ve tanıya ilişkin işlemler kolaylıkla yapılabiliyor), bilgilerin yeniden kullanılmasını arşivlenen bilgilerin modern tanı yöntemleri ile incelenmesini sağlıyor. Dijital görüntüler üzerinde işlem ve ölçüm yapılabiliyor. Görüntüler ve raporların her an, her yerde (tüm iş istasyonları üzerinden sorgulama yapılarak) ulaşılabilir olmasına ve görüntü işleme ve ölçüm (mesafe, açı, uzunluk, yoğunluk) yapılabilmesine imkan sağlıyor.

 

PACS, tanı ve teşhislerde daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayarak  sonuçları  yorumlama ve raporlama süresini hızlandırıyor. Görüntülerin karşılaştırılması ve radyolojik bulguların geriye dönük değerlendirilmesi, karşılaştırmalı raporların incelenmesi, hekimin hastalığın gelişim sürecini daha iyi kavramasını ve doğru teşhisi daha hızlı bir şekilde koyabilmesini sağlıyor. Yedeklenen PACS görüntüleri istenildiğinde hastalara CD-DVD halinde veriliyor.

           

Modern ve hızlı sistem sayesinde hasta ve sağlık çalışanlarının karşılaşabileceği radyasyon riski oranını azaltıyor. iş süreçlerini kısaltıp, hasta trafiğini azaltarak, medikal bölümlerin ve radyolojistlerin üretkenliklerini artırıyor.

           

Endokrin Kliniği'nde hayata geçirilen Çözüm Medikal Klinik Asistan (MKA) uygulaması ile karar vericiler, hasta başından elektronik hasta kayıtlarına ulaşarak karar desteği buluyor, bulunduğu yerden veri ve istek girerek sağlıklı veri ve karar süreci yürütüyor.

           

Başhekim Yardımcısı ve Endokrin Klinik Şefi Doç. Dr. Tuncay Delibaşı uygulamanın özellikleri hakkında bilgi verdi.

           

Kliniğimizde Cisco'nun yürüttüğü kablosuz internet alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Panasonic'in hastane ortamları için yeni geliştirdiği Intel atom işlemcili CF-H1 ürününü ve üzerindeki Çözüm Medikal Asistan yazılımını tercih ettik.

           

Hastanelerde, zaman kavramının çok kritik olması nedeniyle hastanın işlemlerinin zaman kaybetmeden, hızlı ve doğru bir şekilde yapılması büyük önem taşıyor. Veri kaybının önlenmesi, her uygulamanın, her isteğin, her verinin kaydedilmesi ve anında ulaşılabilmesi gerekiyor. Hataya tolerans göstermeyen sağlık alanımızda daha kaliteli ürün ve hizmete ihtiyaç duyuyoruz. MKA, bize bu imkanı sağlıyor. Mobil veri girişi ile hasta teşhis, tedavi ve takip süreçlerimizi elektronik ortama taşıyarak, elektronik sağlık kayıtlarının (ESK) daha hızlı girilmesini ve hastanın başucundan gerçek zamanlı sorgulanmasını sağlıyoruz. Hastaya ait işlemlerin takip edilmesi ile birlikte klinik işlemlerimizi de güçlendiriyoruz.

           

MKA ile, hekimlerimiz ve hemşirelerimiz sağlık kuruluşları içerisinde kendi masalarına bağlı kalmaksızın HBYS'ye anında ulaşabiliyorlar. Bu proje kapsamında, yatan hastalara, özel hasta numarasını içeren RFID çipli ya da barkodlu bilek bandı takılıyor. Böylelikle hekimler ve hemşireler, RFID ve barkod okuyuculu MKA'ları kullanarak hasta hakkında gerekli bilgilere, günlük rutin kontrolleri sırasında, hastanın yanındayken dahi ulaşabiliyorlar.

           

MKA ile, hasta tedavilerinin kolayca planlanabilmesi, izlenebilmesi ve tüm sonuçların evraksız bir şekilde değerlendirebilmesini sağlıyoruz. Böylece, kağıt ve kalem kullanımını ciddi ölçüde azaltılıp, doğru teşhis ve tedavi oranını artırırken, tıbbi hata yapma olasılığını da en alt seviyeye indiriyoruz.

           

MKA uygulaması “dijital hastane” konseptinin önemli basamaklarından birisini oluşturuyor. MKA ile, elektronik sağlık kayıtlarının eş zamanlı ve hızlı olarak girilmesi sayesinde doğru ve güvenilir bir biçimde depolanması gerçekleşiyor. Hasta bilgilerinin korunması, bilgi akışının hızlandırılması ve bilgi güvenliği bakımından da önem taşıyor.

           

Kısaca MKA, hizmet sunucuların ve alıcıların memnuniyetlerini, beklentilerini artırıyor. MKA uygulaması, kurumsal olgunluğumuzu (sağladığımız hizmetin her koşulda aynı standartta olması) ve yetkinliğimizi (hizmetin kalite açısından belli beklentileri sağlaması) artırıyor.

           

Bilgi sistemleri hakkında temel düşüncelerini almak için Uzm. Dr. Adil Temel ile görüştük.

           

-Hastane yönetimi açısından bilgi sisteminin önemi nedir?

           

Bilgi sistemlerindeki teknolojik gelişmeler dikkate alındığında neredeyse tüm iş alanlarında üretilen bilginin saklanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçleri vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Elbette özünde çok yoğun bilgi üreten kurumlar olarak sağlık hizmet sunucularının bu gelişmeden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Sağlık hizmet sunucuları olarak bilgi sisteminin etkin kullanılması sayesinde, kurumun vermekte olduğu hizmetlerin kalite standartları açısından değerlendirilmesi ve izlenmesi çok kolaylaşmaktadır. Aynı zamanda bu veriler ileriye dönük iyileştirme çalışmalarındaki karar süreçlerinde hastane yönetimlerine sayısız katkı sağlamaktadır.

           

-Kullanıcıların bilgi sistemleri kullanım alışkanlıklarını artırmak için neler yapılmalıdır?

           

Yıllar içerisinde kalem-kağıt-dosya tarzında klasik yöntemle çalışmaya alışmış hizmet sunucularının tümüyle elektronik ortamda çalışmaya alışması belirli bir eğitim ve alışkanlık sürecini gerektirmektedir. Ancak bu süreç aşıldıktan sonra, kullanıcıların bilgi sistemlerine olan yaklaşımı kendileri için “fazladan bir iş yükü” olarak değil, tam tersine yaptıkları çalışmalar için olmazsa-olmaz bir önkoşul haline dönüşmektedir.

           

Bilgi sistemleri kullanım alışkanlığını artırmak için eğitim konusuna son derece önem verilmeli, kişileri bilgisayar ekranı ve hazır çalışan bir programla başbaşa bırakıp kullanım ile ilgili problemlerin üstesinden gelmesi tek başına beklenmemelidir. Gerekli görüldüğü durumlarda verilen eğitimler tekrarlanmalı bilgi sisteminde oluşan değişiklikler en kısa sürede kullanıcılara ayrıntılı şekilde anlatılmalıdır. Burada vurgulanması gereken, bilgi sistemi destek elemanlarının, problem yaşayan kullanıcının yapamadığı işlemi yapmak yerine, “nasıl” yapılacağını öğretmek yönünde desteği olmalıdır.

           

-Kullanıcı dostu arayüz nasıl olmalıdır?

           

Bilgisayar programları yazılırken belirli bir problemi çözme doğrultusunda kurgulanır ve bu şekilde kodlanır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak ilk zamanlarda üniversite düzeyinde eğitime sahip kişilerin kullanabildiği bilgisayarlar artık cep telefonlarına kadar uzanmış durumdadır. Bu yaygınlaşma sürecinde elbette, programların daha basit ama ihtiyacı karşılayan sade tasarımlı bir arayüzde olması gerekliliği yadsınamaz. Karmaşık arayüze sahip sistemlerde, örneğin onlarca farklı pencere ve/veya menü içerisinde çalışmak durumunda kalınmaktadır. Bu ise her kullanıcının hem eğitim sürecini uzatmakta hem de yapabileceği hata payını artırmaktadır. Oysa kullanıcı dostu arayüze sahip bir programda, kişinin kullanım için gerek duyduğu veriler sunulmakta ve sade bir tasarım ile bu veriler üzerinde yapabileceği işlemler, menüler ve/veya yardımcı ekranlar ile çözülmektedir.          

           

Hastanenin tarihçesi ve işleyişine yönelik olarak hastane müdürü Nebi Şahinli ile görüştük.

           

-Hizmet sunduğunuz hasta profili nedir? Hangi bölgelerden hasta alıyorsunuz?

           

Hastanemiz Türkiye'nin en eski ve köklü hastanelerinden birisi. Bu özelliği hem  avantaj  hem de dezavantaj oluşturabiliyor. Avantajı; Türkiye'nin her tarafında bilinen tercih edilen, önemli sayıda hasta potansiyeli olan bir hastane olması. Dezavantajı ise; o günün koşullarına göre toplu taşıma araçlarının kullanıldığı bir dönemde yapılmış olması. 8-9 kişilik koğuş sistemine göre yapılmış olmasının getirdiği sorunlar, otopark vb sorunlar hastanenin fiziksel yetersizliklerini oluşturabiliyor. Ankara'da özellikle Keçiören, Altındağ bölgelerinden ağırlıklı olmak üzere, Ankara'nın her tarafından hastaya hizmet sunuyoruz.

           

Hastanemizin Ankara'nın merkezinde olması, ulaşımda sıkıntı çekilmemesi ve hastanemizde verdiğimiz hizmetin kalitesinin sürekli yükselmesi nedeniyle Türkiye'de en çok hasta bakan hastaneler arasındayız. Hastanemizi tercih eden hastalar çoğunlukla bugün Mamak'ta oturup, yarın Çankaya'ya taşınıyor. Ama nerede oturursa otursun bu hastaneyi hep kendi evi gibi görüyor. Şu an itibariyle ortama 10.000 civarında poliklinik yapıp, yılda 35.000 civarında ameliyat gerçekleştiriyoruz. Geçmiş dönemde, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi, tüm vatandaşlarımızın üniversite ve özel hastanelerden yararlanabilmesi ile birlikte birçok hastane hasta kaybına uğrarken bizim hastanemizde hasta artışı söz konusu oldu.

           

-Yoğun hasta trafiği ve ciddi sorumluklara sahip olunca, güvenli ve hızlı bir bilgi yönetim sistemi ihtiyacı doğuyor. Bilgi yönetim sisteminizin hastanenizin yönetim sürecine katkıları nelerdir?

           

Bilgi yönetim sistemimizin her şeyden önce ülke ekonomisine çok önemli katkısı oldu. Öncelikle, tahlil tekrarlarını önleyerek büyük katkı sağladı. Artık, hastalarımız yaptırdığı tahlili, başka bir hekime götürdüğünde yeniden tahlil yapılmasına gerek kalmıyor. İşlemlere, hastanın  tüm bilgilerine istenildiği anda, TC Kimlik Numarası ile ulaşılabiliyor. Biliyorsunuz tahlil kitleri ülkemizde üretilmiyor. Yurtdışında üretilip ülkemize geliyor. Bilgi yönetim sistemimizin bize sağladığı avantajlar ile paramızın dışarıya akışını önlüyoruz.

           

Hastane bilgi yönetim sistemimizin katkısıyla hizmetimizin kalitesi yükseldi ve hasta sayımızda önemli bir artış oldu. Çünkü hastalarımız, sıra beklemeden, zaman kaybetmeden muayene olma, tedavilerini yaptırma imkanına kavuştu. Hastalarımızın tetkikleri sonuçlandığı anda doktorun bilgisayarından görüldü. Sonuç çıktıları rapor halinde yazıcılardan alınabildi. Güler yüzlü personelimizin olması, teşhisinde, tedavisinde isabetli olması, bilgili ve becerikli olmasının yanında bilgi sistemimizin de etkisiyle çok fazla ameliyat yapan, çok fazla hasta muayene eden bir konuma geldik.

           

Tam otomasyon programı hastanelerimiz, çalışanlarımız ve hastalarımız için Türkiye'de olmazsa olmaz noktasına geldi. Bizler de vazgeçemeyeceğimiz programlarımızı isteklerimiz doğrultusunda yeni gelişmeler ilaveler isteyerek zenginleştiriyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Çalıştığımız firmamızdan memnunuz. Şu anda hastanemizin çok önemli bir sıkıntısı yok. Sistemin işleyişini etkilemeyen küçük sıkıntılar olabiliyor. Bu sıkıntılar, yaptığımız işlerimizde de karşılaşabileceğimiz beklenebilen sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntıları sistem içerisinde görerek, hizmetlerimize daha kaliteli sağlık hizmeti sağlamak noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz.

           

-Bilgi yönetim sisteminizin finansal olarak size sağladığı yararlar neler oldu?

           

Manuel fatura işlemlerimizde elbette çok kaçağımız oluyordu. Sistemdeki işlemlerin kontrolü tam anlamıyla yapılamıyordu. Sosyal güvencesi olan, ödeme imkânı olan bir çok hastanın işlemi faturalandırma noktasına getirilemiyordu. Şimdi, sadece acil servise gelen hastaların (ismini dahi kaydedemediğimiz acil vakaların) dışında polikliniğe gelen hastalarımızın işlemlerinin tamamını faturaya yansıtabiliyoruz. Bu da hastanemize %30'lara varan bir katkı sağlamış oluyor. Şimdi hasta geldiği zaman mutlaka bilgisayara giriş yapılması gerekiyor. Kaydı yapılmamış hastanın tahlilleri de yapılamıyor.

 

(08.06.2009)