Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

“Yeni Yapılanma Projesi”

Onkoloji Hastanesi Ana Binası

         Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nin üç ay önce başlattığı “Yeni yapılanma Projesi” yüzde 90 oranında tamamlandı. Bu proje kapsamında fiziki kapasitenin ve hizmet kalitesinin katlanarak artırılması hedeflendi. Bu amaçla öncelikle fiziki yapı ve personel fizibilitesi hazırlanarak oluşturulan eylem planı Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlığa sunuldu.

         Bursa Onkoloji Hastanesi'nde üç ay içinde; Tüm bilgisayarlar yenilenerek Tam Otomasyon Sistemi'ne geçildi. Tüm klinik ve laboratuarlar internet ve online ile birbirine bağlanarak hastaların da internet ile sonuçlarını ve tedavilerini izleyebilmeleri sağlandı. Tüm polikliniklerde sıra takibini kolaylaştırmak için Çözüm HBYS ile entegre “Monitör Sistemi” kurulup, poliklinik kapasitesi iki kat artırıldı. Hastanenin yatak kapasitesini artırmak için 120 yataklı Diamond Otel kiralanarak bir ayda hastaneye dönüştürüldü. Ayrıca Ek inşaat da bir ayda tamamlanarak  yeni  Eczane ve Arşiv  binası  bitirildi.Yeni bilgisayarlı  Tomografi Ünitesi ile birlikte Ameliyathane ve Yoğun Bakım Üniteleri yeniden yapılandırılarak çağdaş teknoloji ürünü aletler ile donatıldı. Ameliyathane sayısı iki kat artırılarak, ikinci Endoskopi Cerrahi Ameliyathanesi alımı, Ultrason Hizmet Alımı ile ikinci Dijital Mamografi alımı tamamlandı.

Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ

            17 yataklı Dahili Bilimler ve Klinik Onkoloji Kliniği açılarak, Kemoterapi servisindeki kapasite ikiye katlanıp şehir dışından gelen hastalar için mesai sonrası hizmet uygulaması başlatıldı. Biyokimya ve Radyoloji Üniteleri yeniden düzenlenerek, Acil Servis büyültülüp modernize edildi. Hastaları bilgilendirme ve yardım amaçlı “Danışma Bürosu” kurulup, tüm  polikliniklerde hastalara yardımcı olması için tıbbi sekreterler  görevlendirildi. Valilik  ve Sağlık Müdürlüğü'nün desteği ile halka ücretsiz hizmet verecek olan “Kanser Erken Teşhis Merkezi” kurulması için çalışmalar başlatıldı. Hastanenin tüm borçları iki ay içinde sıfırlanarak, yeni bir ambulans, ilaç ve malzeme eksiklerinin acil alımı yapıldı. Tüm hekimler için tam donanımlı ofis oluşturulurken, hastanenin tüm mobilyaları ve tabelaları değiştirildi. Hastane güvenliği için separasyonlar yapılarak, güvenlik personeli istihdam edildi. İdari yapı ve hastane işletmesi standardize edilerek personel ile düzenli iletişim toplantıları başlatıldı. Otopark düzenlemesi yapıldı ve  yemekhanenin yeri değiştirildi.

Onkoloji Hastanesi Ek Binası Hizmete Girdi.

            Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi bünyesinde yürütülen “Yeni Yapılanma Projesi” kapsamında Diamond Otel’in kiralanarak hastaneye dönüştürülmesi ve ek hizmet binası olarak faaliyetine başlaması nedeni ile düzenlenen açılış töreni 18 Ekim’03 cumartesi günü gerçekleştirildi.

Açılış törenine Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ, İl Valisi Oğuz Kağan Köksal, İl Sağlık Mü-dürü Osman Ayyıldız, diğer yetkililer basın mesupları ve hastane çalışanları katıldı.

 

            Açılış töreninden önce “Yeni Yapılanma Projesi”nin anlatımını ve görsel sunumunu gerçekleştiren Başhekim Doç. Dr. Sedat Demir'in ardından İl valisi ve İl Sağlık Müdürü-nün konuşmaları yer aldı. Daha sonra göreve geldikleri günden itibaren bakanlığın yürtüğü çalışmalar hakkında kısa bir perspektif sunan Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ, bu temelde “Yeni Yapılanma Projesi”ni değerlendirerek yerinde incelemelerde bulundu.

 

“Zihniyet Dönüşümünü Gerçekleştirdik”

            Projenin Bursa Onkoloji hastanesi'nde üç ay gibi kısa bir sürede   gerçekleştirilen   model   ile   çok önemli yeniliklere adım atmış olduğunu görmenin sevindirici olduğunu ifade eden Akdağ; “Bir işi başarmak, bir değişimi gerçekleştirmek için en önemli adımın zihniyet dönüşümünü gerçekleştirmek  olduğu  herkesçe bilinmektedir. Bizim bilişim programımız çerçevesinde oluşturduğumuz, zihniyet değişiminin Bursa'da sağlık alanında da algılanmış olduğunu ve buradaki yöneticilerimiz tarafından hayata geçirildiğini görüyoruz.” dedi. İşin gerektirdiği adımları atarken ancak zihniyet değişimi gerçekleştiğinde engeller ile baş edilebileceğini, mazeretlerin de ortadan kalkacağını söyleyen Akdağ, “Eğer iş yapma hususunda karşınıza çıkan mazeretleri saymaya başlarsanız, hiç bir şey yapamazsınız. Bürokratik engeller, genelgeler önünüzü tıkar, eleman bulamazsınız, kaynak bulamazsınız sonuçta, ülkenin işleri aksar. Daha sonra yılların biriktirdiği problemler, yumak haline gelerek çözülmesi çok zor olan sorunlar  haline  dönüşür. Sağlık sorunlarının altında yatan en önemli sebep kanaatimce budur. Belki imkanlarımız, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok daha az. Ama buradaki örnek açıkça gösteriyor ki, bu şartlarda da başarmak mümkündür. Kamuda yeniden yapılanma çalışmalarıyla, idarelere yetkilerin büyük bölümünü verme noktasında da ciddi bir mesafe kat etmiş durumdayız. Bu husustaki kanun tasarımız konuya uzman olan akademisyenler ve pratisyenlerce geniş ölçüde tartışılıyor.

            AKP hükümeti milletimizle kucaklaşarak, tek yürek halinde artık ülkenin  önünün açık olduğunu orta-ya koymuştur. Artık hepimiz geleceğimize, sağlığımıza, eğitimimize, adalet sistemimize devletin sunduğu tüm hizmetlerle ilgili alanlara daha güvenle bakabiliyoruz. Herkes ekonomimizin yarın bugünden daha iyi olacağına inanıyor. Artık dikkat edilirse enflasyon canavarından bahsetmiyoruz. Hatta 2004 yılında yüzde 12 olarak kayıt veren enflasyon tek rakama inebilir mi? diye merak ediyoruz.” dedi.

 

            Zihniyet olumlu olduğunda eldeki bütçe ve olanaklarla hizmet sunmanın mümkün olduğunu bunun canlı örneklerini de gördüklerini, iş başarma isteğinde olan herkese destek olacaklarını, kişilerin ve ülkenin önünü açacaklarını söyledi. Akdağ, “Bunun sonuçlarını Bursa Onkoloji Hastanesin’de bir kere daha yaşamış olmaktan çok mutluyum. Ama değerli başhekimimize, İl Sağlık Müdürümüze ve Valimize çok teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğumuz zihniyet değişiminin algılanmış olması, üç ay gibi kısa süre içinde gerçekleştirilmesi takdire şayandır.  Bu ülkenin  uyanan yepyeni yüzüdür” dedi. Bursa Onkoloji Hastanesi'nde yapılanlara bakıldığında gerçekten önemli bir olayla karşı karşıya olduklarını ifade eden Akdağ, aralarında bulunmayan basın mensuplarına yönelik olarak da sitemde bulunarak; öncelikle isterdim ki, ülkemin bütün ulusal kanalları burada bulunsun ve ülkenin geleceği adına uygulanan bu örnek modeli tüm ülkeye taşısın”dedi.

            Otomasyonun Kurulumu Konusunda Serbestlik Sağladık”

            “Yeni Yapılanma Projesi” çerçevesinde sunulan yeni Hastane Otomasyon Sistemi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Akdağ, tüm hizmetlerde olduğu gibi çok önemli olan otomasyon konusunda da farklı bir  yaklaşım  sergilediklerini anlatarak; Geldiğimizde gördüğümüz  tablo şu idi, 1999 yılında  bakanlığımız bir karar almıştı. Karara göre, hiçbir  hastane  kendi  otomasyon  sistemini kuramıyordu. Bu konuda engeller vardı. Merkezde bakanlık olarak bir sistem geliştirilecek ve bu ortak  sistem bütün Türkiye'de halkımızın, hastanelerimizin   hizmetine  sunulacaktı. Evet düşünce olarak  yanlış bir düşünce olduğu söylenemez. Ancak 1999 yılından 2003 yılına kadar geçen dört yıl içinde bunu gerçekleştirememişiz. O zaman bizde daha fazla zaman kaybetmeden çözüm üretmek zorunda olduğumuzu düşünerek, yerel yöneticilerimizin süratle önünü açtık. Otomasyonların kurulumu konusunda serbestlik sağladık, hastanelerimize özel sektör ile bağlantıya geçerek otomasyonlarınızı kurabilirsiniz dedik. Nitekim Bursa Onkoloji Hastanesi'ndeki arkadaşlarımız bu otomasyonu hizmet satın alımı olarak gerçekleştirmişler, bu da çok mantıklı bir yaklaşımdır. Bugün Türk özel sektörü, hastane işletmeciliği   konusunda olduğu gibi bilgisayar konusunda da oldukça gelişmiş bir noktadadır. Şunu kabul etmeliyiz ki; Özel sektörümüz bir çok alanda, bilgisayar ve işletmecilik konusunda devletten daha ileridir. Bunu kabul etmek devletin bir zaaf içinde olduğu anlamına gelmez. Türk özel sektörünü devletin sunduğu hizmetlerin dışında düşünmek yanılgıdır ve bizden önceki yanlış düşüncelerdir. Hayır, Yerel yöneticilerimize güvenmek zorundayız, bakanlıktan her şeyi beklemek doğru değildir. Nitekim yerel yöneticilerimizin de birçok işi kendilerinin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunun en güzel ve en yeni örneği Bursa Onkoloji Hastanesi. Üç ay gibi çok kısa bir süre içinde gerçekleşen bu model,  teşkilatıma örnek   olarak   gösterebileceğim bir model haline getirilmiş. Arkadaşlarımız, otomasyon sisteminde olduğu gibi otelcilik hizmetlerini de özel sektörden hizmet satın  alarak  halkımıza sunmuştur. Bu yaklaşımdaki amaç nedir? Amaç devletin yönetmesi ve her şeyi eline alması mıdır? Yoksa devletin halkına hizmet etmesi midir?  Şüphesiz  ki  amaç  ikincisi  olmalıdır.  Elbette Sağlık Bakanlığı, Anayasanın bize gösterdiği çerçevede, sağlık hizmetlerini yönlendirecek, denetleyecek, sağlık hizmetlerine rehberlik edecek ve sağlık hizmetleri konusunda güveni tutacaktır. Biz özel sektörden hizmetleri satın alarak da bu güveni tutuyoruz, bundan sonrada en güzel biçimde bu sağlık gemisini yüzdürmeye devam edeceğiz. Ama Sağlık Bakanlığı, bu gemiyi yüzdürürken, geminin tayfaları, işçileri vb. mutlaka Sağlık Bakanlığı’nın, elamanı olmak durumunda değildir. Önemli olan o gemiyi layık olduğu gibi yüzdürmek, ve o geminin üzerinde olan insanları gitmeleri gereken sahile, sağlıklı, sıhhat ve esenlik içinde ulaştırmaktır.

 

            Bu zihniyeti Bursa'da ve Bursa özelinde bugün açılışında bulunduğumuz kurumda yakalamış olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim. Bu model bütün Türkiye'yi kuşatmak üzere olan bir modeldir. Ana-yasamızın bize emrettiği bir şey de, kamunun ve özel sektörün kaynaklarını verimli bir şekilde halkımızın hizmetine sunmanın cisimlenmiş  halidir. Yani  burada yapılanların tarifidir. Herkese teşekkür ediyor, geldiğiniz noktanın dünden iyi olduğunu görmekle mutlu olduğumu tekrar ifade ediyorum. Ancak yarınımız mutlaka bugünden daha iyi olacaktır.”diyerek hastanenin açılışını da gerçekleştirdi. Hastanenin bazı bölümlerini yerinde inceleyerek, yeni sistemin işleyişi hakkında  yetkililerden ayrıntılı bilgi alan Akdağ, bir süre de hizmet alan hastalarla sohbet etti.

Hasta Sıra Takip Sistemi

          “Sistemimizin Kurulumu Başarı İle Tamamlandı.”

             Çözüm Bilgisayar yazılım uzmanlarından Mevlüt Fıntık,sistem kurulumunun başarı ile sonuçlandığını söyleyerek; “Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesindeki Tam Otomasyon uygulaması, firmamız teknik uzmanlarının kurulum için oluşturduğu plan dahilinde adım adım gerçekleştirilmiştir. Hastanenin alt yapısı (network) için gerekli olan kablolamadan, sistemimiz dahilinde olan çok yeni uygulamalara kadar bir çok işlem başarı ile sonuçlandırılmış-tır. Türkiye 'de ilk kez özel olmayan bir hastanede sıramatik yerine, Çözüm Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile entegre çalışan Monitör Sistemi ile doktorun hangi hastayı muayene ettiği ve sırada hangi hastanın olduğunu poliklinik odalarının kapılarına konulan monitörler sayesinde takip edebilmektedir. Bu sistemin yarattığı düzen ve kolaylıklar ile poliklinik odalarında hastaların uzun sıralar oluşturmaları engellenmiş, oturabilmeleri için gerekli  yerleşimler düzenlendiği için ayakta bekleme sorunları kalmamıştır.

Çözüm Bilgisayar Yazılım Uzmanlarından Mevlüt FINTIK

            Kurum yatak kapasitesini artırmak ve daha sistemli hizmet ver-mek  amacı ile otel kiralayarak ek  bi-na olarak çalışmalarını ana binaya paralel bir şekilde sürdürmektedir. Kurduğumuz  sistem ile ek binada ya-tan hastalarla ilgili online olarak veri-tabanı bağlantısı kurmak mümkün olmaktadır. Hastanın yapılan işleri bu sistem sayesinde ek binada yerine ge-tirilmektedir. Çok yakın zamanda ku-racağımız İnternetten Randevu ve Telefonla Randevu Sistemleri sa-yesinde günlük poliklinik işlemlerin-de de hastayı daha az sıraya sokarak hizmet verecek bir düzenek kurulacaktır.

 

            Eczane biriminde çok yeni bir uygulama başlatılmıştır. Artık ilaç bedelleri hastanın hastanede kaldığı süre içinde istenildiği zaman öğrenile-bilmektedir. Bizden önceki sistemde Başeczacı sistemden bağımsız olarak taburcu işleminden sonra hastanın ilaç bedelini öğreniyordu. Bu yöntem hem kontrolsüzlüğe hem de maddi kayıplara yol açıyordu. Bu gün için tüm bu olumsuzlukların önüne geçilmiştir.

 

            Tam Otomasyon Sistemimiz içindeki modüllerden olan Satınalma yazılımımız 4734 ve 4735 sayılı KİK. kanunlarına göre entegre edildiği için her türlü alım kurum tarafından kolaylıkla yapılabilmekte, alımlardaki gizlilik içeren konular ile birlikte bir çok seçenek ihaleyi hazırlayanlar ta-rafından belirlenebilmektedir.

 

            Firmamız, kurumda 20 personel ile çeşitli birimlerde hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı'nın 10 Nisan'03 tarihinde yayımlamış olduğu Hizmet Alım Genelgesi'ne dayanarak hastalara yardımcı olmak amacıyla bulundurduğumuz firmamızı personelleri işleyişi daha da kolaylaştırmıştır. Hastane yönetimi bu personellere Beyaz Meleklerden yola çıkarak Pembe Melekler adını vermiştir.” dedi.

(08.12.2003)