Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi

İç Anadolu Bölgesinin yukarı Sakarya bölümünde yer alan Elmadağ Ankara’nın 41 km. doğusunda adını aldığı Elmadağ’ın Kuzeydoğu eteklerinde kurulmuş; çok eski bir yerleşim alanıdır. Yapılan arkeolojik araştırmalardan elde edilen prehistorik eserler, Elmadağ ve çevresinin çok eski medeniyetlere sahne olduğunu göstermektedir. Bu araştırmalara göre M.Ö. 547’ye kadar Frigler ve Lidyalılar, M.Ö.84’e kadar Persler ve değişik kavimlerin varlıklarını sürdürdüğü yöre bu tarihten sonra Roma İmparatorluğu'nun eline geçmiştir. 1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türkler 1073’ten sonra yörede etkin olmuşlardır.

Elmadağ kuruluş tarihinin nereye kadar uzandığı kesin olarak bilinmemektedir. Yakınında Sungur yakınlarında bulunan heykel, küp, çanak, çömlek gibi kalıntılar incelendiğinde buranın çok eski dönemlerde yerleşmelere sahne olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan Hygeia (Sağlık Tanrısının Kızı Roma Dönemi) ve Asklepios (Sağlık Tanrısı Roma Dönemi) heykelleri Roma Dönemine, Yenipınar Mahallesi'ndeki Aşağı Cami Osmanlı Dönemine ait kalıntılardır.

‘Sağlıkta Dönüşüm’ programı ile halka en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen, en büyük amacı teknolojik ve bilimsel yenilikleri hastane bünyesinde vermek olan Dr.Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi hakkında bilgi almak üzere; Hastane yöneticisi ve Başhekimi Op.Dr. Yusuf ASLANTÜRK ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

-Öncelikle kendinizden ve hastanenizden kısaca bahsedebilir misiniz?


1965 Ankara doğumluyum ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Ankara'da okudum, Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi mezunuyum. 1994 - 2000 yılları arasında Numune Hastanesi'nde beyin cerrahi uzmanlığı eğitimi aldım. Ardından son 2 yılı idareci olmak üzere toplam 7 yıl Muş'ta beyin cerrahi uzmanı olarak çalıştım. Yaklaşık 6 yıldır Elmadağ Devlet Hastanesinde yönetici olarak hizmet vermekteyim, son dönemde yine hastane yöneticisi ve başhekimi olarak görev yapıyorum.


Hastanemiz fiili olarak 67 yataklı bir ilçe devlet hastanesi olup, bir çok branşta hizmet vermektedir. Plastik cerrahi, kalp damar cerrahisi gibi ekstrem branşlar hariç her branşta hizmet vermekteyiz. Hastanemizde sağlık hizmeti ana bina ve Hasanoğlan Semt Polikliniği olmak üzere iki yerde verilmektedir. Sağlık hizmeti ağırlıklı olarak mekez binamızda verilmekle birlikte her branştaki hekimlerimizi haftanın belirli günlerinde rotasyonlu olarak Hasanoğlan Semt Polikliniğine göndermekteyiz. Hastanemizde her türlü amaliyat yapılmaktadır. Tetkik olarak; Tomografi, Mamografi, Ultrasonografi, EMG, EEG ve Odyometri dahil bütün tetkikler ve her türlü laboratuvar tahlili yapılabilmektedir. Bütün bu tetkikleri çok kısa sürede sonuçlandıracak donanım ve personele sahibiz ve bu özellik daha hızlı sağlık hizmeti vermemizi sağlamaktadır. 2012 yılında toplamda 200 binin üzerinde hasta muayene ettik ve bu da aylık ortalama 18 bin civarında toplam hasta sayısına eşdeğer. Bazı aylarda bu rakam 20 binlerdeyken yaz aylarında 15 bine kadar düşmektedir.    

-Hem bir hekim hem de bir yönetici olarak hastane bilgi yönetim sisteminin kurumunuza kattığı değerlerden bahsedebilir misiniz?


Hekim olarak işlerimiz oldukça kolaylaşmıştır. Geriye dönük hastayla ilgili bilgileri çok daha rahat, hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabiliyoruz. Yönetici olarak da hastane bilgi sistemi sayesinde oturduğumuz yerden hastanenin her tarafındaki bütün işleri rahatlıkla takip edebiliyoruz ve işlerimizi hızlandırabiliyoruz. Ben 25 yıllık hekimim. Hekimliğe ilk başladığım yıllarda böyle sistemler olmadığı için her şeyi yazılı ve dosyalı yapılmaktaydı. Şu anda işlemler o yıllara göre teknolojik yapı ve yazılımlar sayesinde çok daha hızlı yapılmaktadır. O zamanlar bir hastayı ameliyat etmek için yaklaşık 1 hafta tetkik ve konsültasyonlar olurdu. Şu anda bu işleri 1-2 gün içerisinde halledebiliyoruz ki bu da hastane bilgi yönetim sisteminin bize sağladığı kolaylıklardan biridir.


Hastanemize bağlı ve buradan 11 km. uzakta, aralarında fiziksel olarak hiç bir bağ olmayan Hasanoğlan Semt Polikliniği'nde aynı web tabanlı hastane otomasyonu kullanılıyor, orada hekimlerimiz çalışırken tetkiklerini alıyorlar, filmlerini çekiyorlar ve aynı sonuçlar laboratuvara geldikten sonra yine aynı yerde aynı binada hizmet veriyormuş gibi gözüküyor, özet olarak aralardaki mesafe kalktı ve tek bina gibi çalışmaktayız.


Hastane olarak geleceğe yönelik planlarınızdan bahseder misiniz?

Şuanda hastanemiz toplamda 4600 metre kare olan bir alanda 6 67 yatakla hizmet vermektedir. Yeni binamız 10 bin ile 12 bin metre kare civarı 75 yataklı ek bina olacaktır. Yeni binamızda her odamız şuanda tek yataklı olarak düşünülmekte ancak çift yataklıya dönüştürülebilir özellikte olacaktır. Biz burayı 100'ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Kullanım alanımız iki katına çıkacağı için sağlık hizmeti açısından çok daha farklı olacağını düşünüyoruz.


Bir de hastanemizde mobil cishaz ve uygulamaların kullanılmasını istiyoruz. Şu anda ön çalışmalar yapıldı ve sayılarımız belirlendi. Hastanemizin mali durumunu da gözeterek en kısa zamanda bizim işimizi daha da hızlandıracak ve daha sağlıklı olacak olan mobil uygulamaları çok hızlı bir şekilde kullanıma alacağız.


PACS Sistemi hakkında ki düşüncelerinizden bahsedebilir misiniz?

Hastanemizde PACS sistemini kullanıyoruz. Web tabanlı otomasyona geçtikten sonra  PACS sistemini de hemen faaliyete geçirdik. Tomografimiz şuanda bu sisteme bağlıdır. Tomografi çekildiği anda hekimimiz kendi bilgisayarında görüntü ve raporunu anında görebilmektedir. Tomografi sonuçlarını hastalarımıza CD ortamında verebilmekteyiz. Direkt grafilerin ve mamografi çekimlerinin de bu sisteme dahil olması için CR  ile ilgili çalışmalarımız ihale aşamasındadır. Tamamladıktan sonra düz röntgen ve mamografiyi de faaliyete geçireceğiz. Bu çalışmalar bize yıllık 60-70 bin lira civarında film ve diğer sarf malzeme tasarrufu sağlayacaktır. Bütün bu uygulamalar bize sağlıklı bir arşivleme, sonuçlara hızlı bir ulaşım, mükerrer çekimleri önleme ve çekim maliyetlerinde azalma gibi bir çok fayda sağlayacaktır. Kısacası HBYS ile tam entegre bir PACS sistemi açıkladığım faydaların yanında kamu kaynağındaki israfı önlemesi suretiyle kamu yararı sağladığı söylenebilir.

Hastanenin başhekim yardımcısı Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet AYDIN ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Hastanedeki süreçlerde yaşadığınız tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz?


Kurumumuzda yaklaşık 3 yıldır çalışmaktayım, göreve başladığım dönemde kaçaklarımız bir hayli fazlaydı, faturalandırmada sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle cerrahi, dahiliye, yoğun bakım, ameliyathane servisi modüllerinde çok fazla sorun olduğunu tespit ettik. Ocak ayı başından beri kullanmış olduğumuz web tabanlı hastane bilgi yönetim sisteminin hem kuruma katkısı hem faturalandırma ile ilgili, hekimlere yazılım ile ilgili daha pratik, daha kolay ve daha anlaşılır olduğu yönünde oldukça pozitif sonuçlar alıyoruz. Yaşadığımız sıkıntılarla ilgili Sisoft hızlı çözümler üretmektedir. Hastanemize firma olarak Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri’nin pozitif katkı sağladığı kanaatindeyim.


Hastanenizde kağıt kullanım oranını düşürmek için yaptığınız çalışmalar var mıdır?

Sağlık Bakanlığı, yeni süreç itibariyle bizden bir çok veri talep etmektedir. 1 ocak'ta Sisoft'la çalışmaya başladığımızdan bu yana, almış olduğumuz geri bildirimlerde TSIM, SağlıkNet, MHRS gibi uygulamalarda son derece başarılı olduğumuzu gördük. Çoğu hastanenin sıkıntı çektiği SağlıkNet veri gönderimlerinde biz %100 oranlarına ulaştık; bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Ben hep hastaneleri şöyle hayal etmişimdir; polikliniklerde veya servislerde vizit yapan hastane hekimleri ellerinde bir iPad veya mobil cihazla kağıt kullanmaksızın oldukça süratli ve etkin bir şekilde tetkiklerini istemeyebilmeli ve hasta bilgilerine ulaşabilmelidir. Hastanemizdeki bundan sonraki hedefimiz; fiziki durumu itibariyle belki şu anda zorlanıyor olabiliriz fakat hastanemizi önümüzdeki dönem itibariyle kağıtsız, tam elektronik ve dijital bir üs haline getirmek olacaktır. Bu yüzden inovatif bir yazılımla bunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her platformda sorunsuz çalışabilen, işlemleri her yerden takip edebilme ve bilgiye her yerden her an erişim olanağı sağlayan bir yazılımla bunun mümkün olacağı aşikârdır.

Hastane hakkında son dönem gelişmeleri öğrenmek üzere İdari ve Mali Hizmetler Müdürü  Ali Dinç ile görüştük.

Bildiğimiz kadarı ile kısa bir süre önce göreve getirildiniz. Geldiğiniz günden bu yana kurumda yaptığınız ya da gözlemlediğiniz değişiklikler nelerdir?


Buraya gelmeden önce Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ nde görev yapmaktaydım, burada idari ve mali hizmetler müdürü olarak 2 kasım' da göreve başladım.

Göreve başladığımda hastanemizde windows tabanlı bir otomasyon sistemi vardı. Şimdi web tabanlı sisteme geçerek, özellikle kayıt altında olmayan veya kliniklerde ve polikliniklerde kağıt israfını önlemeye, kayıtların daha düzgün ve daha doğru tutulmasına fayda sağladığını düşünüyorum. Bu sistem ile yürütülen sağlık hizmetinin karşılığının gelir olarak faturaya tahakkuk ettiğini ve hastalarımıza daha fazla bir hizmet sağlandığını fark ettik. Hastalarımızın geçmişe yönelik bilgilerini görebiliyoruz, hastaların kaydından diğer işlemlere kadar başarıya ulaşmaya başladık. Özellikle birinci bölge genel sekreterliğimizin yüksek ihtisas hastanesinde MHRS ile ilgili yapmış olduğu çalışmada hastanemizin ikinci sırada olduğu hem kapasite hem de randevu konusunda çok kısa süre içerisinde başarı elde ettiğini gördük. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim; bu konuda müdür yardımcımız Nurhan Güçlü ve otomasyon görevlilerimizin dikkatli ve rutin çalışmalarıyla bu duruma katkıları çok fazla, bize çok destek vermektedirler. Bunun dışında özellikle alt yapıyla ilgili süreçlerimizi tamamladık, şuanda Hasanoğlan Semt Polikliniği ile dahili hattan ücretsiz görüşmeye başladık ve bununla ilgili işlemlerimiz devam etmektedir. PACS sistemi tomografi ile hizmete açıldı, diğer röntgen ve mamografi cihazlarımızın da bu sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Genel sekreterimiz tarafından kısa süre içerisinde ihalesi yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığımızın özellikle istatistik konusunda istediği TSIM çalışması adı altında SağlıkNet, MHRS ve kliniksel işlemler özellikle web tabanlı olarak internet ortamından gönderildiğinden dolayı daha sağlıklı verilere ulaşmaktayız, bununla ilgili ay sonu değerlendirmeler ve ara karne değerlendirmelerinde hastanemizin HBYS sisteminde çok daha yukarılarda olduğu genel sekreterimiz tarafından bizlere iletildi bu konuda daha iyi durumdayız ve daha da iyi olacağız.

Hastane hakkında son dönemdeki gelişmeleri öğrenmek üzere Müdür Yardımcısı Nurhan Güçlü ile görüştük.

Kendinizden ve hastanedeki bilgi işlem süreçlerinden bahsedebilir misiniz?

Ben 20 yıllık devlet memuruyum yaklaşık 10 yıldır yönetici olarak görev yapmaktayım. Kamu hastane birliklerine geçilmekle beraber müdür yardımcısı olarak görevime devam ediyorum.

Hastanemizde günlük ortalama 800 ile 1000 hasta kabulü yapılmaktadır. Ayrıca merkez binamıza oldukça uzun mesafede bulunan Hasanoğlan Semt Polikliniği adında bir binamız da bulunduğundan hastanemizin dağınık bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. İlçemiz merkez ilçe olmasına rağmen il merkezine 41 km mesafede bulunmakta olup bir çok ilçe devlet hastanelerinde olduğu gibi hekimlerimizin çoğu mesai bitiminden sonra lokasyonlarda bulunamamaktadırlar. Mesai bitiminden sonra yalnızca acil servisi ve birkaç tane branşta hizmet vermekteyiz.  Mesai bitiminden sonra hastanemizde görev yapan hekimlerimizin  hasta giriş – çıkış, tetkik isteme, sonuçlandırma ve değerlendirme ile bazı idari işlem ve kayıtları, hatta gerektiğinde konsultasyon hizmetlerini çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirebilecekleri bir sisteme ihtiyacımız vardı ki bunuda Sisohbys sağladı. HBYS'nin web tabanlı olması bizim için son derece önemli. Hekimlerimiz interneti bulunan herhangi bir yerden, mobil cihazlarıyla dahi yatan hastalarının laboratuvar tahlili ve radyoloji tetkikleri dahil her türlü bilgisine kısaca ulaşabilmekte, istekleri halinde diğer hikimlerimizden konsultasyon hizmeti alabilmekte ve bu da doktor, hasta ve yardımcı sağlık personeli açısında güven oluşturmakta ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmaktadır.

Aktif olarak kullandığınız HBYS modüllerinden bahsedebilir misiniz?

Bizim buradaki bütün modüllerimiz web tabanlı HBYS modüllerdir. Şu anda hastanemizde laboratuvar modülünden, radyoloji sisteminden, PACS sisteminden, Personel, Arşiv, Ayniyat, Sağlık Kurulu, Vazne , Fatura, Eczane ve Satın alma sistemine kadar her modülümüz web tabanlı olarak hizmet vermektedir. Doğru bilgiyi doğru zamanda hızlı bir şekilde temin etmek yönetimin vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu da ancak sağlıklı çalışan komplike yapıda olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde mevcuttur. Biz artık kağıtlara bir şeyler yazıp oradaki kişisel kullanımdan kaynaklanan hataları bertaraf edebilecek, bilgi güvenliğinin sağlandığı sistemler istiyoruz. Bunlar da sadece ileri teknoloji diye düşündüğüm Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ile mümkündür.

Şuanda bu konuda oldukça keyifliyiz. Özellikle faturalama konusunda geçen yıla oranla hastanemizdeki hasta sayısında olan ufak artış oranından daha çok gelir tahakkuku oluşmuştur. Bunu da hastanın girişinden faturalandırma sürecine kadar olan bütün bu aşamaları doğru takip eden bir sisteme borçluyuz.

(10.06.2013)