Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

SSK Çanakkale Hastanesi

Dur yolcu ! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
N.H. Onan

           1989 yılında açılan ve 85 ruhsatlı yatakla sağlık hizmeti vermeye başlayan SSK Çanakkale Hastanesi, bugün bölgenin en iyi hizmet veren hastanelerin başında geliyor. Otomasyon Sistemi sayesinde son beş yılda tedavi gören tüm hastaların bilgilerinin arşivlendiği bir hastane olan SSK Çanakkale Hastanesi’nin Başhekimi Op. Dr. Mehmet Yılmaz, yıllardır birlikte çalıştıkları Çözüm Bilgisayar ile Tam Otomasyon’a geçmenin planlarını yaptıklarını söyledi. Bölge hastanesi işlevi de gören SSK Çanakkale Hastanesi ISO 9002 Kalite Güvence Sistemi’ne sahip.

           Çanakkale’de çarşı içinde 1967 yılında küçücük bir dispanserde sağlık hizmeti vermeye başlayan SSK Çanakkale Hastanesi, bugün başta hekimler olmak üzere tüm sağlık personelinin özverili çalışmalarıyla özel hastanelerle rekabet ediyor. Gelişmiş bir Otomasyon Sistemine de sahip olan hastanede Çözüm Bilgisayar’ın programları kullanılırken, Çözüm Haber Dergisi olarak hastanenin Başhekimi Op. Dr. Mehmet Yılmaz'la hastanenin tarihçesi, bugünkü durumu ve hedefleri konusunda bir söyleşi gerçekleştirdik. Hastanenin 1967 yıllarında sadece ayakta tedavi hizmeti sunabilen bir dispanser olduğunu anlatan Yılmaz, yatacak hastaların o dönemde Balıkesir ya da Bursa'ya sevk edildiğini söyledi.

           Yılmaz, 1980'li yılların sonunda Çanakkale'ye değişik dönemlerde büyük hizmeti olan Demircioğlu ailesinin en son ferdi Bahattin Demircioğlu ve eşi Huriye Demircioğlu'nun sahip oldukları 40 dönümlük araziyi SSK hastanesi yapılması koşulu ile bağışladıklarını ve hastanenin yapımına öncülük ettiklerini belirterek, hastanenin tarihçesini anlattı; "1989 yılında açılan 85 ruhsatlı yatakla sağlık hizmeti vermeye başlayan hastanemiz zamanla aktif sigortalı ve emekli sigortalı sayasının hızla artması nedeniyle son yıllarda yetersiz hale geldi ve 1998 yılında fiziki koşullar zorlanarak 110 yatak ruhsatı ile 160 fiili yatağa kavuşturuldu. Hastanemiz şu an bölgenin en aktif çalışan ve en fazla doluluk oranına sahip hastanesidir."

           Hastanede otuz beş uzman hekim, sekiz pratisyen hekim, üç diş hekimi, iki eczacı, yetmiş altı hemşire ve ebe olmak üzere toplam ikiyüz elli beş personelin görev yapmakta olduğunu belirten Yılmaz, hastanenin 1992 yılında kurulan derneğinin yerel kaynaklarının hastane yararına kullanılması ile acil servis ve polikliniklerin çağdaş bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi. Yılmaz yine derneğin katkılarıyla Eczane, Muhasebe, Hastalık Servisi, Karantina, Sağlık Kurulu ve Personel Servisi’nin bilgisayar ağı ile donatıldığını ve iki bin bir yılında da Telefonla Randevu Sistemini kurduklarını anlattı.

           Yılmaz, hastane bahçesine tamamı yerel kaynaklardan elde edilen finansla bir ek bina yaptırıldığını ifade ederek, "Buraya hastanemizin fiziki sıkışıklığını kısmen gidermek amacı ile Sıhhi Malzeme Depoları, Arşivler, ParaMedikal bazı birimler ve Yemekhaneler taşındı. Bu taşımalar sonucunda ana binada elde edilen yerler Koroner Yoğun Bakım servisi, Ortopedi Koğuşu ve Doğum hane servisi olarak değerlendirildi. Poliklinik katında ve yataklı servis içinde yer alan eczaneler de bir araya toplanarak hastanemizin sıkışıklığı giderilmeye çalışıldı" dedi.

           SSK Çanakkale Hastanesi'nin, İstanbul, İzmir, Bursa üçgeninde bir bölge hastanesi gibi çalışmakta olduğunu vurgulayan Yılmaz, SSK'nın Çanakkale ve çevresinde ikiyüz bini aşkın bir nüfusa sadece SSK Çanakkale Hastanesi ile yataklı tedavi hizmeti, dört Dispanser ve iki Sağlık istasyonu ile sağlık hizmeti vermekte olduğunu, ve bunu da başarıyla yerine getirdiklerine inandıklarını söyledi.

           Yılmaz, on yıl önce günde sadece 250-300 hasta bakabilen hastanenin bugün günde bin hastaya hem de Telefonla Randevu vererek poliklinik hizmeti sunmakta olduğunu vurgulayarak, "Hastalarımızın tümü daha müracaatta bilgisayar ortamına geçirilmekte ve sağlık karneleri barkodlanarak dosya açılmakta Sağlık, Sigorta ve Kimlik Bilgileri işlenebilmektedir. Hastanemiz şu anda Türkiye'nin bilgisayarda en çok hasta kaydına sahip hastaneleri arasında olup bundan sonraki hedefi Çanakkale'deki tüm SSK'lı nüfusun bilgisayara kaydını sağlamak ve kaliteli “Sağlık Hizmeti” için SBB (Sağlık Bilgi Bankası) oluşturmaktır" dedi.

           Ameliyathanelerde bugün çoğu üniversite hastanelerinde yapılabilen operasyonlar da dahil olmak üzere yılda iki bin beşyüzü aşkın ameliyat yapılmakta olduğunu da ifade eden Yılmaz, eczanede ilaç hareketlerini bilgisayar ortamında izlenmekte olduklarını sadece iki eczacı ile elli eczanenin kapasitesi kadar iş üretebilmekte olduklarını vurguladı.

           Maddi sıkıntılara ve sağlık sistemindeki tüm olumsuzluklara rağmen hastane çalışanlarının büyük bir özveri göstererek çalıştığının altını çizen Yılmaz, bölge insanından aldıkları olumlu tepkiler ile yaptıkları işlerin doğru olduğunu görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, bölge insanı tarafından "Özel Hastane" olarak nitelendirildiklerini de belirterek, "Tabi ki verdiğimiz ve sunmaya çalıştığımız hizmetin yeterli olmadığını biliyoruz. Çok daha iyi olmamız gerekli. Ama biz bugünkü şartlar içinde en iyisini vermeye çalışıyoruz. İnsanlarımız da bunu görüyor." dedi.

           Yılmaz şöyle konuştu; "Hastanemiz 2000 yılında sağlık hizmetlerinde kaliteye ve mükemmele giden bir yolculuğa çıkmış ve 2001 Eylül ayında bu yolun en önemli kilometre taşı olan ISO 9002 kalite belgesini almaya hak kazanmıştır. Hastanemiz şu an ISO 9002 Kalite Güvence Sistemine sahip Türkiye'nin en iyi sağlık hizmeti sunan hastaneleri arasında yer almaktadır. Bu hizmetlerdeki başarı hekiminden hemşiresine, eczacısından memuruna, hizmetlisinden şoförüne ve temizlik işçisine kadar SSK'lı ruhu ile çalışan tüm sağlık çalışanlarınındır.”dedi

           "Çözüm Bilgisayar ile Tam Otomasyona"

           Hastanenin Otomasyon Sistemi’ni de anlatan Yılmaz, "Otomasyon’un gerekliliğine son derece önem veriyoruz. Bu nedenle de Çözüm Bilgisayarı tercih ettik. Her şeyden önce programını çok beğendik. Ayrıca uygulanması kolay ve pratik. Ve program desteği açısından yardımları sınırsız. Bu çok önemli bir şey" dedi. Yılmaz, otomasyona geçme aşamasında rutin sıkıntıların yaşandığını fakat çalışanların hem programa çok kolay adapte olmalarından hem de Çözüm Bilgisayar’ın sürekli desteklerinden dolayı bu sıkıntıları çabuk aştıklarını söyledi.

           Yılmaz, kamu hastanesi olmaları nedeniyle finans bulmakta zorlandıkları için bu hedeflerini yavaş adımlarla gerçekleştirdiklerini belirterek, "bugüne kadar tüm yaptıklarımızı dernek gelirleriyle oluşturduk. Elimizdeki finansman olanakları doğrultusunda otomasyona geçme süremiz de uzuyor maalesef. Tam Otomasyon’a geçmek için öncelikli hedefimiz hasta servislerini otomasyona dahil edebilmek. Bütün Laboratuar, Rontgen ve Müracaata giren hastaların, direkt servislerden takip edilebilmesini istiyoruz bunu da esas hedefimiz olarak belirledik. Çözüm ile zamanla bunu da finansman sağladıkça gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz" dedi.

           "Çözüm büyük kazanç”

           Çözüm programlarının muhasebe işlerini de çok kolaylaştırdığını anlatan Hastane Muhasebe Birim Müdürü Soner Omaygenç, sistemi anlattı. Omaygenç, hastanenin kurulma aşamasından beri görev yaptığını belirterek, "Daha önceden günlerce süren işleri şimdi Çözüm Programları ile çok kısa sürede yapıyoruz" dedi. Sistemin kuruluş aşamasında küçük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Omaygenç, programı ve sistemi tanıdıkça sıkıntıların çok kısa sürede aşıldığını belirtti. Kırtasiye işlemlerinin sıfıra indiğini, gerek maddi gerekse zaman anlamında büyük kazanımlarını olduğunu ifade ederek şunları söyledi, "Sistem sayesinde tüm hesaplara daha çok hakimiz. Muhasebe defterlerini çok daha kolay ve pratik tutabiliyoruz. Alınan depozitoları ve firma ödemelerini çok daha rahat takip edebiliyoruz. Ay sonu ve yıl sonu işlemlerini çok kısa bir zaman zarfında yapıyoruz. Bu saydıklarımın hepsi çok büyük kazanımlar.

           Esasında Çözüm Bilgisayar bizim için büyük bir kazanç demek daha doğru."

           "Çözüm Bilgisayar aileden biri”

           1992 yılından beri hastanenin Bilgi İşlem Merkezi sorumlusu olarak görev yapmakta olan Hasan Silahtar'da sistemin kurulma aşamasından bugüne kadar getirdiği kazanımları anlattı. Otomasyon Sistemine 1992 yılının Ekim ayında başladığını belirten Silahtar, 1991 yılında hastane çalışanları tarafından kurulan dernek sayesinde 1992 yılında bilgisayarların alınmaya başladığını ifade ederek, sisteme eczane ile başladıklarını söyledi. Silahtar, işleyişin Personel Servisi'nde özlük işlemlerinin başlamasıyla devam ettiğini belirterek, "Neden Çözüm Bilgisayar”ı tercih ettiğini anlattı;

           "Hastanemizin ilk başhekimi Muammer Tuncer bir hekimler toplantısında o dönemin Tokat başhekimi Op. Dr. Ahmet Üstün’den sistemi ve sistemin üreticisi olan Çözüm Bilgisayarı duymuş. Bunun üzerine Çözüm Bilgisayarı buraya davet ettiler. Davet sonrası Çözüm Bilgisayarın sahibi ve müdürü sayın Ömer Siso bizzat kendileri geldiler. Sistemin kurulma aşamasında yer aldığı gibi Eczane Programını da burada yani hastanemizde geliştirdi. Bu nedenle de biz bu programları kendimizin olarak düşünüyor ve sahipleniyoruz.

           Tercih nedenlerinin bir tanesi de programların işlevselliğinin yanında maddi menfaatlerden önce hastanenin menfaatlerinin ön planda tutulması olmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar da bizden hiç desteklerini esirgemedikleri için de kendilerini ve Çözüm Bilgisayar’ı aileden biri olarak görüyoruz. Sundukları desteği kaliteli ve kesintisiz sürdürüyorlar.

           Sistemi'ne geçtiğini belirterek, hedeflerden birinin de “İnternet'le Randevu Sistemine” geçmek olduğunu söyledi. Hastaların telefonla randevuya ilk başlarda alışamadığını ve bu nedenle zorlandıklarını ifade eden Silahtar, “zamanla sistemin kolaylıklarını gören insanlarımız telefonla randevuyu benimsemeye başladılar. Sistem sayesinde daha hızlı muayene olup kısa zamanda sonuca ulaşabiliyorlar artık. Sistem sayesinde biz çalışanların da işleri oldukça hızlandı” dedi.

           Silahtar sistem ile hastalara bir gün sonraya randevu verildiğini belirterek sistemin işleyişini anlattı;

           “Randevu alma işlemi her gün saat 09.00'da başlamaktadır. Hastanemizde yaklaşık 9 aydan buyana üzerinde kişisel ve sigorta bilgilerinin bulunduğu Barkodlu Etiket uygulaması devam etmektedir. Barkod uygulamasıyla hastaya ait kişisel bilgilerin yer aldığı (Sigorta Sicil No, Hasta Adı Soyadı, Sigortalı Yakınlığı ve Dosya Numarası) barkod etiketi hastanın sağlık karnesinin iç kısmına yapıştırılır.

           Bu uygulama dışında yaklaşık 5 yıldan buyana başvuran tüm hastalarımız bilgisayar otomasyon sistemine kayıt edilmiştir. Bundan dolayı hastalarımızın işlemlerinin daha kolay yürütülmesi için her bir hastamıza Dosya Numarası verilmiştir. Bu arada; sağlık karnelerinde barkodlu etiket yapıştırılmayan ve dosya numarası olmayan tüm Sigortalı ve Hak Sahipleri hastanemizden randevu almadan önce hastanemiz müracaatına bizzat başvurarak kayıt karşılığı dosya numaralarını öğrenebiliyorlar. Bununla birlikte yine hastalarımızın mağdur olmaması için mesai saatinde hastanemiz santralinden dahili 117, mesai saatleri dışında (17:-00'da) 134'ü tuşlayarak ilgili görevliden dosya numaralarını öğrenip işlemlerini yaptırabiliyorlar. Randevu almadan başvuran hastalarımız için ise kapasitemiz ölçüsünde talepleri cevaplandırmaya çalışıyoruz. Hastalarımızın tek yapması gereken tuşlu bir telefondan 214 03 80 numaralı telefonu çevirmek. Bilgisayarımız hastamızın talebine göre kendisini yönlendiriyor.”

           Silahtar, 10 hatla Telefonla Randevu Sistemi’nin hizmet verdiğini ve bugüne kadar kullanıcı hatası dışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

           Hastane çalışanlarının da programı benimsediklerini anlatan Silahtar, sistem sayesinde hastanenin hem finansal, hem de zaman kazanımlar elde ettiğini ifade ederek bunların başında, Eczane programı geldiğini belirtti.

           Silahtar, Eczane Programı ile kaçakların önlenerek büyük bir tasarruf sağlandığını, böylelikle hastanenin maddi bir kaybın önüne geçtiğini ifade etti.

           Çözüm Bilgisayar'ın her konuda sürekli olarak desteklerini gördüklerini ve görmeye devam ettiklerini vurgulayan Silahtar, Çözüm Bilgisayar ile tam otomasyonu hedeflediklerini belirterek, “Yataklı servisleri ve laboratuarı da kullanıma dahil ettiğimizde tam otomasyona geçmiş olacağız. O zaman insanlarımıza daha verimli ve daha mükemmel hizmet sunma şansımız olacak. Daha önceden maddi sıkıntılarımız olduğunu belirtmiştik. Ama biz Çözüm Bilgisayar’la tam otomasyona geçeceğimize inanıyorum” dedi.

(14.05.2003)