Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi

           Bir çok devlet hastanesi, hastalarına en iyi hizmeti sunmak ve teknolojiden maksimum seviyede yararlanmak için çalışmalarını sürdürürken bunların en güzel örneklerinden biri Amasya Devlet Hastanesi olarak karşımıza çıkıyor Kökleri 1950'li yıllara dayanan hastanede yeni binaya geçme hazırlıkları yapılırken Otomasyon Sistemleri yenilenerek Tam Otomasyon’a geçme hazırlığı yapılıyor. Hastane Başhekimi Uzm.Dr. H. Ali KAHYA, Tam Otomasyon Sistemi ile bölge insanına daha iyi hizmet vermek istediklerini belirtirken, hastanede son iki aydır Çözüm Bilgisayar'ın programları kullandıklarını ve bu çalışmayı yarına taşımak istediklerini söyledi.

           1950 yılında kurulan Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi, bölge insanına daha iyi hizmet verebilmek için başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarıyla yoğun bir tempoda çalışırken, bir yandan da teknolojinin getirdiği yeniliklerle çağı yakalamaya çalışıyor. Yeni yapılmakta olan binasıyla fiziki olarak daha da büyümeyi hedefleyen hastane Tam Otomasyon Sistemi’ne geçerek verimliliği maksimum seviyeye getirme hedefinde. Başhekim Uz. Dr. Hacı Ali KAHYA, gerek yeni binaları ile gerekse Tam Otomasyon Sistemi ile hastalara çok daha yararlı olacaklarını vurguladı.

           Hastane ve Otomasyon Sistemi hakkında görüştüğümüz Başhekim Uzm. Dr. Kahya, hastanenin geçmişinin 1950'li yıllara dayandığını belirterek, her geçen gün büyümekte olan hastanenin hedeflerinin başında, en iyi hizmeti en hızlı şekilde sunabilmek için Tam Otomasyon’a geçmek olduğunu söyledi. Kahya, 1997 yılında hastanenin Otomasyon Sistemine geçmeye başladığını ifade ederek, "tüm sağlık çalışanlarımızla kısıtlı imkanlara ve yaşanan onca sorunlara karşın hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Eldeki imkanların yetersizliğine rağmen bizler daha iyi hizmet verebilmek için Otomasyon Sisteminin kurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Teknolojinin her geçen gün geliştiği ve hızına yetişemediğimiz bir dönemde, Otomasyon Sistemi ile fazla yükümüzün kalkacağını ve daha rahat çalışacağımızı, bu nunla da daha verimli olacağımızı biliyoruz" dedi. Son bir yıl içerisinde kullandıkları otomasyon programlarının yetersizliği nedeniyle, bir çok işlerinin aksadığını anlatan Kahya, programların yetersizliği nedeniyle yeni yıldan sonra Çözüm Bilgisayar’ın programlarını kullanmaya başladıklarını söyledi. Kahya, Çözüm Programlarıyla Tam Otomasyon Sistemi için umutlarının çok daha büyüdüğünü ifade ederek, "Daha önceden başka bir firmanın programlarını kullanıyorduk. Fakat firma kapandığından ve yeterli desteği alamadığımızdan bir çok sıkıntı yaşadık. En önemlisi de kullandığımız programlar bir birleriyle entegre değildi. Sadece kendi iç birimlerinde çalışıyordu. Ve sistemleri yavaşladığı gibi bize yeterli gelmiyordu. Bu nedenle de sistemi değiştirmeyi düşündük. Sonra çözüm olarak da Çözüm Bilgisayar ile çalışmaya başladık" dedi. Çözüm Bilgisayar'ın ismini bir çok kez hastanelerden ve başhekimlerden duyduğunu belirten Kahya Çözüm Bilgisayar ile çalışmaya karar vermelerini şöyle anlattı:

           "Programı yenilemeye karar verdiğimizde, Çözüm Bilgisayar'ın programları hakkında çok fazla olumlu değerlendirme duyduk. Programlarının kullanımının kolaylığı, hızı ve başka birimlerle kolay entegre olduğu yönünde çok sayıda olumlu tepki aldık. Uygulanan hastanelerle görüştük, oralardan da olumlu değerlendirmeler gelince ve biz de Çözüm ile çalışmaya karar verdik. Program sayesinde şimdi daha rahat iş yapıyoruz. En önemlisi de zaman noktasında elde ettiğimiz kazanç oldu. İlk başlarda programa yabancı olduğumuz için adaptasyon sorunu yaşadık. Ama programı tanıdıkça ve kullandıkça; kolaylıklarını ve kazanımlarını gördük. Geçiş aşamalarında yaşanan sorunlarımız da çok kısa bir sürede çözüldü. Bunun en önemli nedeni de programın kalitesi kadar Çözüm Bilgisayar'dan gördüğümüz destek oldu. Çözüm bizden başta elaman desteği olmak üzere hiçbir desteğini esirgemedi. Tam aksine sürekli yardımcı olma çabasına girdi."

           Programın çok yeni olması nedeniyle hala bazı sıkıntılar yaşadıklarını da ifade eden Kaya, "tüm bu sıkıntıları zamanla aştığımızı görüyoruz. Programı tanıdıkça, ileride programı tam kullandığımızda çok daha iyi işler yapıcağımızı ve zaman noktasında daha çok hızlanacağımızı görüyoruz. Bu da bizi daha çok umutlandırıyor. Ayrıca, programlar sayesinde kullanıcılar olarak kendimizi de geliştirme fırsatı buluyoruz." dedi.

           Kahya, devlet hastanesinin sadece Amasya ili ile sınırlı kalmadığını ilçelerle birlikte, çevre illerin kazalarından da hastaların tedavi için geldiklerini belirterek, Tam Otomasyon Sistemi ile bu talebi daha rahat karşılayacaklarını söyledi. Kaya, "Yeni kurulan programımızın çok iyi işleyeceğini ve çok verimli olacağına inanıyoruz" dedi.

           Hastane Müdürü Mehmet Bezci'de yılda 10 bin hastanın yatarak tedavi gördüğü hastanenin tarihçesini anlatarak, bölgenin en işleyen hastanesi olduklarını söyledi. 1950 yılında Amasya eşrafından Ruhi Tingiz tarafından 50 yataklı 'Doğumevi' olarak kurulduğunu belirten Bezci, hastanenin kısa bir tarihçesini anlattı; "Ruhi Tingiz kendisinin adı baki kalmak şartıyla hastaneyi dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na devretmiş. Bina şehir merkezinde ilk olarak Fethiye mahallesinde inşa edilmiş. Zamanla artan gereksinimler karşısında Ruhi Tingiz tarafından yaptırılan bina yetersiz kalınca batı cephesine 1965 yılında ek bina ilave edilmiş. 1978 yılında doğu cephesine ikinci ek bina yapılarak hizmete açılmış. 1999 yılında da ek prefabrik poliklinik binası yapılarak mevcut durumu almış olup, binaların kapladığı alan 3200 metrekareyi bulmuştur."

           Bezci, elli iki uzman hekim, on pratisyen hekim, yirmi diş hekimi ile birlikte toplam üçyüz altmış beş personel ile en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade ederek, "tüm hastane çalışanları olarak en iyi şekilde halkımıza hizmet etmeye, dertlerine deva olmaya çalışıyoruz. Kısıtlı imkanlar dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapma çabasındayız" dedi. Poliklinik hizmetlerinin yılda on bin hastadan fazlaya hizmet verdiğini belirten Bezci, Otomasyon Sistemi ile idari personelin işlerinin de hafiflediğini bu sayede daha iyi çalışabildiklerini söyledi.

           Çözüm Bilgisayar’ın programını kullanmadan önce çalıştıkları programların yetersiz kaldığını belirten Bezci, "programlar idari personelimizi yeterince rahatlatmıyordu. Yavaşlamıştı ve firma kapandığı için gerekli desteği göremiyorduk. Çözüm Bilgisayar ile bu sıkıntıları aşmış durumdayız. Programlar daha tam anlamıyla işlerlik kazanmamış olsa da. Programları gördükçe bize ne kadar yararlı olacağını da görüyoruz. Özellikle hastanenin yükünü taşıyan idari personellerimiz inanıyorum ki programların tam oturmasıyla çok daha iyi ve verimli çalışacaklar. Böylelikle hastalarımız daha iyi hizmet sunabilecek, hekimlerimize daha çok yardımcı olabileceğiz" dedi.

           1997 yılında hastanenin otomasyonla tanıştığını ve o günden bugüne kadar sistemi geliştirmek için bir çok araştırma yaptıklarını söyleyen Bilgi İşlem Merkezi Sorumlusu Bülent Dalyan, önceki sistemin artık yeni gelişmeleri kaldıramadığını söyledi. Dalyan eski sistemin çok faydalarını görmelerine karşılık artık hastane için yeterli gelmediğini belirterek, "çok yavaştı, doğal olarak bu da işleyişimizi yavaşlatıyordu. Çözüm Bilgisayar ile başlattığımız yeni programlarla hızımızı yüzde altmış arttıracağımızı ve büyük bir zaman kazancı sağlalayacağımıza inanıyoruz" dedi. Programın kurulma aşamasında rutin sıkıntılar yaşandığını ifade eden Dalyan, bunu nedeninin de hem programın yeni olmasının hem de kullanıcıların programı kullanmadaki yavaşlığının olduğunu söyledi. Dalyan, programın işlerliğinin ve hızının beklentilerinin de üzerinde olduğunu anlatarak, "Program hakkında çok olumlu değerlendirmeler duymuştuk. Bu değerlendirmeler Çözüm ile çalışmamızı sağladı. Programı gördükçe beklentilerimizin üzerinde faydalanacağımızı görüyoruz. Tabi yeni şeyler öğrendikçe yaşanan zorlukları bizler de yaşıyoruz ve yaşayacağız. Ama bu konuda Çözüm'ün desteğini sürekli görmek çok güzel" dedi. Eski sistemde on beş makine ile işleri halletmeye çalıştıklarını belirten Dalyan, yeni sistemle birlikte kullanıcı sayısının otuziki'ye çıktığını söyledi.

           Çözüm programlarından, "Hasta Takip", "Eczane", "Ayniyat", "İhale ve Satın Alma", "Personel ve tahakkuk", "Muhasebe" programlarını kullandıklarını ifade eden Dalyan, "daha önceden kullandığımız programlar kendi iç işleyişlerine göre tasarlandıkları için diğer birimlerle entegre edilemiyorlardı. Eskiye dönük herhangi bir doküman almakta çok zorlanıyorduk. Çoğunlukla da alamıyorduk. İleriye dönük herhangi bir çalışma da yapamıyorduk. Ama Çözüm programları bu konuda çok gelişmiş. Eski programla arasında dağlar kadar fark var. En başta hız farkı. Zaman kazancımız çok büyük olacak. Her şeyi daha hızlı yapabileceğiz. Yeni programlarla Tam Otomasyon Sistemi’ne dahi entegre olabileceğiz. Bizde Tam Otomasyona geçmeyi çok istiyoruz." dedi. Çözüm programlarının ilerisi için çok iyi bir yatırım olduğunu da ifade eden Dalyan, Çözüm Bilgisayar'ı tercih etmelerinin önemli nedenlerinden birinin de sürekli ve sınırsız destek göstermesi olduğunu vurguladı.

           Programlar sayesinde kırtasiye işlerinin çok azaldığını anlatan Dalyan, "Tüm programların ayrı ayrı kazanımları ve kolaylıkları var. Kırtasiye işlemleri çok ama çok azaldı. Bu hem maddi kazanç, hem de zaman kazancı demek. Bunun en güzel örneklerinden biri Eczane; Eczane de kaçakları önlemeye başladık. Ve her işi (ilaç girdilerinden dağıtımlarına ve paylaşımlarına kadar) artık saatinde yapabiliyoruz. Önceden programla birlikte defterler tutmak zorunda kalıyorduk. Hem Servis hem Depo Eczanesi olarak. Eski programımızla her işi neredeyse birkaç gün geriden takip ediyorduk. Özellikle stok malzemelerimiz konusunda. Ama şimdiki programımızla günlük takip edebiliyoruz. Bu bizlerin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Çünkü yükümüz çok daha hafiflemiş oldu" dedi.

           Dalyan, "Hasta Kaydı Programı" sayesinde hastanın hastaneye girişinden çıkışına kadar geçen aşamalarının çok daha rahat olarak veri tabanında tutulmasını sağlayacaklarını belirterek, program sayesinde hastanın hastaneye girişinden çıkışına kadar geçen süreçler "Hastanın Randevu, Poliklinik, Yatış, Servis, Laboratuar, Radyoloji, Doğum, Ameliyat, Sağlık Kurulu, Hastalık Ödemeleri, Sevk İşlemleri”ni çok daha rahat yapabildiklerini kaydetti. Dalyan, "program ile hastanın genel bilgilerinin (Bilgisayar Dosya No, Ad, Soyad, Cinsiyet, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Kurum Kodu, Sigorta Türü, Yakınlık, Hak Sahibinin Bilgileri, Mernis No /Nüfus Kimlik No/, Ev ve İşyeri Adres Bilgileri, Ev, İşyeri ve Cep Telefonları, Kan grubu, Elektronik Posta adresi ve Dosyası ile ilgili Güvenlik Bilgileri gibi) çok daha rahat işleyebiliyoruz. Bu sayede hastaya daha iyi hizmeti çok kısa bir sürede verebiliyoruz" dedi.

           Dalyan yeni bina ile birlikte Tam Otomasyon’a geçtiklerinde programlardan daha çok verim alacaklarına inandığını vurgulayarak şunları söyledi,

           “Hastalarımız bile değişen programların farkında. 'Daha önceden bu kadar hızlı değildi işleyiş!' diye memnuniyetlerini dile getiriyorlar ve bize 'sisteminizi mi yenilediniz?' diye soruyorlar. Bu tepkiler bile daha tam olarak kuramadığımız programlarımızın ileride tam kurulduğunda ne kadar verimli olacağını gösteriyor. Hastanelerimizin işlerinin her geçen gün arttığı bir dönemde insanlara en iyi hizmeti sunmak ve onların dertlerine deva olmak istiyor sak, en iyi ve en hızlı şekilde onların ihtiyaçlarına cevap vermek ve çözüm üretmek zorundayız. Bu nedenle de Tam Otomasyon Sistemi bu amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda çok önemli bir adım”

           Dalyan geçmişte yaşanan temel sıkıntıların Tam Otomasyon ile ortadan kalkacağına inandığını vurgulayarak, Tam Otomasyon Sistemleri’nin hastaneler için artık “olmazsa olmaz” koşulu olduğunu ifade etti.

           Muhasebe Müdürü Talat Albayrak'da programı yeni kurdukları için eski programla da çalışmaya devam etmek zorunda kaldıklarını belirterek; “Çözüm programı ile faturaları kesmeye başladık. Bize destek sunan Çözüm elamanı arkadaşlarımız artık kesilen faturaların tahsilatlarını yapılması ve otomatik olarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olduğunu söylemişlerdi. Dolayısıyla hastanenin kesmiş olduğu faturaları her defasında, sayman işlem fişlerine kendimiz manuel veri girişi yaparak çevirmek yerine, otomatik olarak bilgisayarın bu programı gerçekleştireceği anlamına geliyor. Böyle bir durumda Saymanlığın üzerinden bizim hastanenin yükü tamamiyle kalkmış olacak” dedi. Albayrak sağlanan bu kolaylıkla işlerin çok daha hızlı çözüleceğini ve büyük bir maddi ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirterek şöyle konuştu; “Biz böyle bir uygulama ile Saymanlığın yükünü azaltacağımız için, Saymanlık'ın da bu yükün kalkmasından dolayı kendisine bağlı tüm hastanelerin Çözüm Programları’na geçmesini istediğini duyumunu aldık.”

           Tam otomasyonun önemine de değinen Albayrak, “Teknolojinin hızına yetişmek ve yarına taşımak istiyorsak Otomasyon Sistemi şart. Özelliklede insan yaşamı ve sağlığı söz konusuysa ” dedi.

(14.05.2003)